• Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Fobiler
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sağlık Anksiyetesi
 • Beden Dismorfik Bozukluğu
 • Yeme Bozukluğu
 • Performans Kaygısı
 • Anksiyete Atakları (panik atak)
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü ve Yönetimi
 • Atılganlık Becerileri
 • Özgüven Geliştirme
 • Motivasyon eksikliği
 • Tükenmişlik sendromu
 • Sınav Kaygısı
 • Stres Yönetimi
 • Nefes ve Relaksasyon Egzersizleri
 • Otojenik Gevşeme
 • Zaman Yönetimi
 • İletişim Becerileri
 • Hamilelik süreci
 • Postpartum Depresyon
 • Yas Süreci

Bazen hayatımızda çözemediğimiz sorunlarla sıkışmışlık duyguları içinde kalırız, bazen çözümlerimiz tükenmiş, umutsuz ve çökkün hissederiz…Önümüzü göremediğimizi hissettiğimiz böyle dönemlerde profesyonel destek almak karanlık görünen yollara ışık tutarak yeni perspektiflerle beraber yolumuzu aydınlatır.

 

Herkesin problemi kendine özgü, biricik ve özeldir. Danışanın kendi hayatı konusundaki uzmanlığına saygı duyarak ihtiyaç ve beklentilerine kendi uzmanlığımızı katarak ilerleriz seanslarda. Kişinin içindeki anlam arayışına, önceliklerine, ihtiyaç ve beklentilerine göre farkındalık ışığını beraberce yakarak yeni problem çözme stratejileri ile birlikte yeni bakma biçimleri ekleyerek kendi yaşamı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlarız.

 

Kişilerin kendi seçimlerinin sorumluluğunu almasına, alamadığında altındaki kaygıları tanımlamasına, hayatta neyi kontrol edip neyi edemeyeceğinin farkına varıp edemeyeceklerinin kabuluna yaklaşmasına, öfkelendiğinde aslında buz dağının görünmeyen kısmında hangi karşılanmamış ihtiyacın onu bu tepkiye ittiğini anlamasına ve davranış değişimini sağlayacak yeni stratejiler öğrenmesine yardımcı olarak kendi yolculuklarını şekillendirmelerine destek oluruz.

 

Bireysel Danışmanlık bu anlamıyla, kişilerin yeni çözüm stratejileri üretmelerine, mevcut sorunlara yeni bakış açıları geliştirmelerine, aile iş ve sosyal yaşamda baş gösteren tıkanmış sorunlarla baş etme becerileri geliştirmelerine, iletişim becerilerini arttırmalarına, baş edemedikleri ağır duygu yüklerini hafifletmelerine destek olmak  gibi bir çok koruyucu yaşam becerileri öğretirken bir yandan da kronikleşmiş sorunların çözümüne yönelik baş etme becerilerinin hayata eklenerek uygulanmasına destek olur.

 

Özetle, danışmanlık süreci danışanın kendi hayatının uzmanlığına saygı duyarak kendi uzmanlığımızı birleştirdiğimiz kişinin kendi “iyi” sini bulma yolculuğunda beraber yürüdüğümüz insandan insana koşulsuz kabula dayalı gerçekleşen karşılıklı bir etkileşim sürecidir.

© 2021 © Her hakkı saklıdır.