1980 İstanbul doğumludur. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden burslu olarak yüksek onur derecesi ile Fen Edebiyat Fakültesi ikincisi ve Psikoloji Bölümü birincisi olarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamış, Prof. Dr. Murat Atmaca’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulamaları Eğitimini almış, Doç. Dr. Seval Erden’den Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon eğitimini tamamlamıştır.

 

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un İstanbul Kent Üniversitesi’nde Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (EABCT) nin eğitim standartlarına göre düzenlediği Avrupa Standartları akreditasyonlu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

 

Meslek yaşamının başından beri çeşitli özel ve devlet kurumlarında bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti sunmuş, ülke genelinde çeşitli psikoloji-psikiyatri kongre ve seminerlerine katılım sağlamıştır. Ataşehir Belediyesi ile birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak dezavantajlı aileler için bazı projeler yürütmüş, seminer ve interaktif grup çalışmaları yapmış, pandemi döneminde ise Afetlerde Psikososyal Destek Eğitimlerini tamamlayarak gönüllü danışmanlık hizmeti sunmuştur. Şu an aktif olarak Psikohome Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yüzyüze ve online olarak danışmanlık yapmaktadır.

 

Temel psikoterapi yaklaşımı bilişsel-davranışçı psikoterapi olmakla beraber danışanın ihtiyacına göre kanıta dayalı terapi yaklaşımlarından Metakognitif Terapi, Şema Terapi ve Kabul Adanmışlık Terapisi (ACT) ekollerinin kuram ve tekniklerinden beslenen eklektik bir çalışma modeli yürütmektedir.

 

Üyesi olduğu dernekler arasında Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği (KDT) yer almaktadır.Kendisi iki çocuk annesidir, iyi derecede ingilizce ve İspanyolca konuşmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI

Bireysel Danışmanlık

Çift Danışmanlığı

Boşanma Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Ebeveynlik Danışmanlığı

Evlilik Öncesi Danışmanlığı

BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI

Bireysel

 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Fobiler
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sağlık Anksiyetesi
 • Beden Dismorfik Bozukluğu
 • Yeme Bozukluğu
 • Performans Kaygısı
 • Anksiyete Atakları (panik atak)
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü ve Yönetimi
 • Atılganlık Becerileri
 • Özgüven Geliştirme
 • Motivasyon eksikliği
 • Tükenmişlik sendromu
 • Sınav Kaygısı
 • Stres Yönetimi
 • Nefes ve Relaksasyon Egzersizleri
 • Otojenik Gevşeme
 • Zaman Yönetimi
 • İletişim Becerileri
 • Hamilelik süreci
 • Postpartum Depresyon
 • Yas Süreci

Aile ve Çift

Aile içi çatışma çözme stratejileri

İletişim Becerileri

Yeni evli çiftlerde uyum becerileri

Evlilik öncesi danışmanlığı ve Psikoeğitim

Doğum öncesi ve sonrası Danışmanlığı

Ebeveynlik Danışmanlığı

Boşanma öncesi ve sonrasında aile içi psikolojik destek ve süreç yönetimi

Katıldığı Eğitim Programları

Aile Danışmanlığı Programı - Marmara Üniversitesi (300 saat teorik, 150 saat uygulamalı eğitim)

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim Programı - Prof. Dr. Murat Atmaca (48 saat eğitim)

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Programı - Doç. Dr. Seval Erden Çınar (60 saat eğitim)

Yeme Bozukluklarında Bireye Özel Biçimlendirilmiş Bilişsel Terapi - Workshop Eğitimi, Kognitif Terapiler Kongresi, Psk. Dr. Feyza Bayraktar

Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar: Eski Soruna Yeni Tedavi - Workshop Eğitimi -  Prof. Dr. David A. Clark Kognitif Davranışçı Terapiler Kongresi

Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) - Dr. İbrahim Bilgen / Dr. Çağdaş Öykü Memiş  - Workshop

Erken Dönemde Travma Yaşamış Kronik Depresyon Hastalarında Terapötik İlişkinin Kullanımı – Dr. Philipp Klein

Öyküsel Terapi ve Uygulamalı İmajinal Teknikler - Doç.Dr. Seval Erden Çınar

Sistemik Perspektiften Aile Terapileri - Workshop Eğitimi, Özel Lape Hastanesi, Dr. Alper Hasanoğlu

Kordep Afetlerde Psikososyal Destek Eğitimi - Koronavirüs Enfeksiyonu Psikososyal Destek Modeli

Gerçeklik Terapisi Danışmanlık Becerileri ve Kuramsal Temeller - Doç. Dr. Seval Erden Çınar

İlk Yardım Eğitimi - Deniz Karadeniz Sezgün

Verdiği Seminerler

Çiftler arası etkili iletişim stratejileri – Ataşehir Belediyesi

Aile içi bireysel sınırlar ve sağlıklı iletişim – Ataşehir Belediyesi

Kişiler arası ihtiyaç ve beklentilerin sağlıklı ifadeleri – Ataşehir Belediyesi

Sağlıklı Aile Sağlıklı Toplum – Ataşehir Belediyesi

Aile içi İletişim ve Sağlıklı Sorun Çözme Stratejileri – Ataşehir Belediyesi

Katıldığı Kongre ve Seminerler

11/2019 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 5.Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi – Lares Park Hotel Taksim

10/2019 Deprem Sonrası Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Müdahale – Dr. Ejder Akgün Yıldırım

10/2019 Çiftler İlk Seansta Ne Bekliyor Ne Anlatıyor – Dr. Alper Hasanoğlu - Lape Hastanesi

09/2019 Çift Terapisinde Şemalar ve Modlar – Dr.Alper Hasanoğlu - Fransız Lape Hastanesi

09/2019 Lezbiyen Gey Biseksüel Bireylerle Terapötik İlişki – Dr. Seven Kaptan - Lape Hastanesi

09/2019 Ruh Sağlığı Profesyoneli Olarak İntihar Davranışı ile Başa çıkmak – Prof. Dr. Timuçin Oral

07.2019 Bipolar Bozukluk – Prof Dr. Timuçin Oral – Fransız Lape Hastanesi

07/2019 Şemalar ve Ruhsal İhtiyaçlarımız – Dr. Alp Karaosmanoğlu - Fransız Lape Hastanesi

05/2019 Travma Perspektifinden Ruh ve Beden Sağlığı EMDR – Psk. Emre Konuk - Lape Hastanesi

04/2019 Hipnoz: Psikiyatrinin en Eski Mücizesi mi, şarlatanlık mı? - Dr. Şeref Özer –Lape Hastanesi

04/2019 Sistematik Perspektiften Çift Terapisi - Dr. Alper Hasanoğlu – Fransız Lape Hastanesi

03/2019 Talent Talk – Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim İhtiyaçları - Panel  – Dr. Bahar Eriş – Prof. Dr. Uğur Sak – Dr. Oktay Aydın -  Anabilim Koleji

03/2019 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu DEHB - Prof. Dr. Yankı Yazgan –Lape Hastanesi

03/2019 İlişkiyi Psikanalitik Olarak Anlamak Sistemik olarak Yorumlamak - Dr. Alper Hasanoğlu

03/2019 1.Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu - Beykent Universitesi - BKM

02/2019 Evlilik Dansı  - Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur – Caddebostan Kültür Merkezi

02/2019 Dünyada ve Türkiye’de Kollektif Narsisizm – Uzm.Politik Psk. Nazlıcan Özkan – Yeditepe

02/2019 Beslenme Deyince Ne Anlıyoruz -  Fizyoterapist Suat Dülger  - Yenilikçi Öğrenme Merkezi

02/2019 Çift Terapileri İlişkideki Tuzaklar  - Dr. Alper Hasanoğlu – Fransız Lape Hastanesi

01/2019 İstenmeyen Davranışlarda Duyusal Bütünleme – Fizyoterapist Ebru Sidar – Halit Armay

01/2019 Baş Ağrısı Hakkında Herşey - Prof. Dr. Mustafa Ertaş - Fransız Lape Hastanesi

01/2019 Her Yönü ile Ruhsal Travma - Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım – Fransız Lape Hastanesi

12/2018 Çocuklara Bireysel Güvenlik Semineri –  Gülhan Gündüz -  ATAMEM Ataşehir Belediyesi

11/2018 Çocuklarda Duygusal Fiziksel ve Dikkat Gelişimi – Fizyoterapist Ebru Sidar - TÜZYEV

11/2018 Toplum Psikolojisi Semineri: Kanseri ve Olumsuz Duyguları Konuşabilmek -Feride Güneri – Yeditepe Universitesi

10/2018 Psychology Talks - Psikoterapi Semineri  - Terapi Global – Akatlar MKM

Prof. Dr. Irvın D. Yalom – Prof.Dr.Ebru Şalcıoğlu - Prof.Dr. Arşaluys Kayır - Prof.Dr. Bilgin Saydam - Uzm.Psk. Elena Patrıkeeva – Uzm. Psk. Mustafa Çetinkaya – Psk. Ferhat Aydın

05/2018  VI. Dahiler ve Üstün Zekalılar Semineri  - Yildiz Teknik Universitesi -  TÜZDER

03/2018 Potansiyeli Hayata Yansıtmak  - Psk. Acar Baltaş  - Irmak Okulları

01/2017 Üstün Potansiyelli Çocuklar ve Ailede Yaşanabilecekler  - Dr.Ayça Koksal Konik - TUZYEV

05/2017 Beden Zihin Duygu Farkındalığını Sağlamak ve Duygusal Kontrolü Sağlamak  - Fizyoterapist Ebru Sidar – Tüzyev / Duyusal Akademi

11/2017 Dokuz Tip Mizaç Modeli -  Psk.Serhat Duran / Psk. Özge Ünal - Yenilikçi Öğrenme Merkezi

12/2017 Üstünlerde Travmayla Baş etme Yolları  -  Yard. Doç. Dr. Elif Gocek – Bilgi Üniversitesi

12/2017 Öğrenme Ekosistemi Olarak Evimiz  - Kayhan Karlı – Yenilikçi Öğrenme Merkezi

09/2016 İyi Çocuk Yetiştirmenin Sırrı Varmıdır – Psk. Özge Ünal – Yenilikçi Öğrenme Merkezi

07/2016 Dört Bilinmeyenli Denklem  - Dr. Serkan Karaismailoğlu – Yenilikçi Öğrenme Merkezi

05/2016 Mutlu Aile Mutlu Çocuk  - Psk. Birsen Özkan – Efdal Okulu

06/2014 Evrimsel Perspektiften Din ve Ahlak – Dr. Hasan Bahcekapili – Yeditepe Üniversitesi

© 2021 © Her hakkı saklıdır.